Liên Hệ

Cơ sở chính: Linux New Media, 4840 Bob Billings Pkwy, Ste 104 Lawrence, KS 66049, Hoa Kỳ

Email: [email protected]

Chi nhánh Việt Nam

474 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 0989321123

Email: [email protected]

Dịch vụ Khách hàng và Đăng ký tại Hoa Kỳ và Canada
Email: [email protected]
Điện thoại miễn phí: 1-866-247-2802

Dịch vụ khách hàng và đăng ký Phần còn lại của thế giới
Email: [email protected]
Điện thoại: +1 785-856-3080

Biên tập viên
Joe Casad, Tổng biên tập
Email: [email protected]